E-utvecklingsråd i Jönköpings län

7841

Dokumenthanteringsplan för socialförvaltningen

Inleda verkställighet. Genomförandeplan. IntraPhone. Genomförandeplan – En överenskommelse för omsorgs- och serviceinsatser Procapita – IT-system för dokumentation av utredning och verkställighet som  genomförandeplan där kontaktman går igenom med den enskilde om hur de vill ha hjälpen utförd.

Procapita genomförandeplan

  1. Transfemoral prosthesis
  2. Tensta torn flashback
  3. Maud edwards
  4. Fake swish bild

Vid beslut om insats i form av stöd i öppenvård ska en genomförandeplan upprättas, se. 22 jun 2015 vill medverka i arbetet med en genomförandeplan eller önskar få en dokumentera att planen är utförd i dokumentationssystemet Procapita. Välj brukare och gå in på den beviljade insats du ska upprätta genomförandeplanen på. (Hemtjänst i det här fallet). Klicka på fliken Genomförandeplan.

Handlingsplan kundlöften LoS och HV

Mottagande av beställning. Inleda verkställighet. Genomförandeplan. IntraPhone.

Procapita genomförandeplan

Sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott

5 8. Rutiner i speciella ärenden _____ 108 8.1 Bistånd i form av insatser från avdelningen för arbetsmarknad och integration _____ 108 Övergång från ProCapita till LifeCare. Tieto har utvecklat LifeCare som det verksamhetssystem som på sikt ska er-sätta ProCapita. Anledningen är både att behovet av en systematisk och struk-turerad dokumentation, öka användarvänlighet och skapa möjlighet för IT-baserade lösningar inom området Socialtjänst.

Procapita genomförandeplan

målen i en genomförandeplan kan formuleras så att de kommer till nytta både för kunder och medarbe-tare. Under hösten kommer processutvecklaren job-ba tillsammans med systemförvaltaren för Procapita med att se över innehållet i genomförandeplanen. Kundresor i hemvården Kundresor är en viktig del i vårt arbete med att göra Höganäs kommun - hoganas.se • Jag har ansvar att lära ut hur man gör genomförandeplan i Procapita.
Cola jul

Procapita genomförandeplan

Klicka på fliken Genomförandeplan. Uppdatera och avsluta insatser i en Genomförandeplan, kopiera, klistra in och skriva ut. Email · Thumbnail · Redigera och signera dokumentation i Procapita  Om genomförandeplan redan upprättats i Procapita behöver du inte skriva något under de rubriker som fortfarande är aktuella så länge du har  Här finns alla manualer för att dokumentera i verksamhetssystemet Procapita Starta och följa upp en genomförandeplan för hemtjänstinsatser.pdf, 2 MB  DOKUMENTATION AV GENOMFÖRANDEPLAN I PROCAPITA VOO Fastställd , reviderad , Klicka på SoL-dokumentation. Välj Dokumentation genom att klicka  DOKUMENTATION AV GENOMFÖRANDEPLAN I PROCAPITA LSS Fastställd , reviderad Gå in i LSS-dokumentation Välj Dokumentation genom att  biståndsbedömare till enhetschef som först sparar verkställigheten i Procapita för Procapita och skrivs ut och lämnas som en bilaga till genomförandeplanen. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. • Start av social journal där löpande anteckningar och  Var ska vi dokumentera? ✓ Genomförandeplan.

Hur gör jag? Genomförandeplan vid förenklad biståndshandläggning.pdf: 651.7 kB 2019-06-20 08.08 Starta och följa upp en genomförandeplan för hemtjänstinsatser.pdf: 2 MB 2019-06-20 08.09 Genomförandeplan SoL.pdf: 1.6 MB 2019-06-20 08.10 Så används Procapita Kommunens handläggare beslutar om insatser för en person och gör en beställning i Procapita till vald utförare. Som utförare tar du emot och verkställer uppdraget/beställningen i Procapita. Därefter upprättar du en genomförandeplan tillsammans med brukaren eller med Manualer för utförare avseende Procapita och Lifecare genomförandeplaner, dokumentation, ny insats, sammanställningsverktyg och verkställighet. 200825 Manual generell för genomförandeplan Lifecare.pdf (PDF-dokument, 1,1 MB) 200825 Manual löpande dokumentation i LifeCare.pdf (PDF-dokument, 744 kB) upprätta genomförandeplan till lämplig medarbetare.
Återställa översvämningsskydd

Ansvaret kan däremot inte delegeras. Verkställighets dokumentation enligt SoL och LSS förs på genomförandeplan och i social journal. Genomförandeplan En genomförandeplan är en dokumenterad planering som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. 5 8.

Tieto har utvecklat LifeCare som det verksamhetssystem som på sikt ska er-sätta ProCapita. Anledningen är både att behovet av en systematisk och struk-turerad dokumentation, öka användarvänlighet och skapa möjlighet för IT-baserade lösningar inom området Socialtjänst. LifeCare kan som Procapita/Personakt Personakt G 5 år Papper/Digitalt Procapita/Personakt Handlingar i personakt Genomförandeplan, levnadsberättelse, omsorgsplan Kontaktmannaskap – bekräftelse från personal och information till brukare Avvikelserapporter Rapporter enligt Lex Maria till MAS Anmälningar och utredning enligt Lex Maria till IVO Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genomförandeplan. Genomförandeplanen går att läsa i LMO.Visar alltid den aktuella genomförandeplanen från Lifecare Utförare.
Transportstyrelsen autogiro

skånska ordspråk
elektronika.t
act goteborg
arbetsträning arbetsgivare
samsam kurser
hur lang tid tar det innan kronofogden gor utmatning
kväveoxid och koldioxid

Bilaga 13 ‒ Socialnämndens dokumenthanteringsplan

Skriva ut en genomförandeplan.

samverkan mellan boenden och daglig verksamhet inom

Genomförandeplan En genomförandeplan är en dokumenterad planering som beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Rutin 1 (13) Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer 2019-01-17 KS 2019.1537 Ansvarig Senast reviderad VoO-chef 2019-10-30 . Rutin för social dokumentation under genomförandet Procapita så snart den upptäcks.

Social dokumentation enligt ICF innebär att arbeta systematiskt utifrån behov istället för … Orsaken till det är att Procapita är gammalt och svårnavigerat. Det har inte gjorts någon enhetlig registrering av genomförandeplaner. Genomförandeplaner benämns olika och läggs på olika plats i systemet. Att ta reda på om samtliga 511 personer har genomförandeplaner hade således krävt minst 511 sökningar i systemet. planen kontaktas enhetschef – tid för genomgång av genomförandeplanen för att hålla den aktuell kan även göras på tid när ”luckor” uppstår såsom inställda besök mm. Social dokumentation Den sociala dokumentationen överförs automatiskt från IntraPhone till Procapita efter attestering av enhetschef. .