Diskriminering · Lärarnas Riksförbund

3275

Etnisk diskriminering -ett exempel - YouTube

Indirekt diskriminering kan till exempel handla om att ett företag bara anställer personer som är minst 165 cm långa. Ett sådant villkor kan framstå som neutralt men missgynnar särskilt kvinnor och personer ur vissa etniska grupper som oftare är kortare än så. exempel och möjlighet till fortsatt läsning. 1 1 Offentliga utredningarna inkluderar bl.a. ”Utredningen om strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet” (SOU 2005:56), ”Utredningen om makt, integration och . 4 IFAU – Etnisk segregation i storstäderna Diskriminering innebär att en person blir orättvist behandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Etnisk diskriminering exempel

  1. Binary table calculator
  2. Philip waldenström
  3. Tittar på porr och anväder mig att runka i
  4. Ica öppettider posten
  5. Mitt jobb hrm botkyrka

etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat Som exempel på tillgång till den yttre miljön anges tillgänglighet till bostäder och  Ett klassiskt exempel på institutionell diskriminering i svensk lagstiftning finns i Lagen om anställningsskydd (LAS). Lagen tillämpar nämligen en princip vid  19 jan 2021 Detta kan göras till exempel genom att arbeta med journalister för att öka deras medvetenhet och förmåga vad gäller rättigheter och terminologi  20 nov 2020 Vilka andra diskrimineringsgrunder, till exempel? – Etnisk tillhörighet till exempel. Det visar våra intervjuer, att den typen av diskriminering  (www.do.se) och kolla anmälningar och nyheter kring diskriminering och berätta om könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, åskådning, till exempel buddism, ateis 25 jun 2019 Grunden för diskriminering kan vara till exempel etniskt ursprung, nationalitet eller religion. Det är även diskriminering att skapa en hotfull,  Et eksempel på direkte diskriminering er usaklig forskjellsbehandling i en islam som religion og på forestillinger om muslimer som kulturell og etnisk gruppe.

Etnisk diskriminering - Sametinget

Sommaren 2008 kom Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) med sin rapport "Diskriminering av samer - samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv". EU ställer krav på att likabehandlingsmyndigheter ska genomföra oberoende undersökningar och publicera oberoende rapporter om diskriminering.

Etnisk diskriminering exempel

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Östra

Bemötande från myndigheter av tjänstemän som fortfarande präglas av assimileringstankar och negativa föreställningar om samer.

Etnisk diskriminering exempel

I det dagliga livet är markeringarna oräkneliga – daliter får till exempel inte sitta vid samma bord som andra. Läs mer om diskriminering i denna rapport om etnisk diskriminering i arbetslivet, vilken är skriven av Paulina de los Reyes, som också uttalar sig i en artikel i tidningen Kollega. Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden – vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO – ALLAS LIKA VÄRDE Välkomna till denna viktiga konferens om etnisk diskriminering i arbetslivet! Vi som arrangerar konferensen
Hur far man bankid

Etnisk diskriminering exempel

Diskriminering på grund av att du har en särskild religion eller annan trosuppfattning. Skyddet gäller även om du har en icke-religiös trosuppfattning, till exempel om du är ateist. Etnisk tillhörighet. Diskriminering på grund av ditt nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller liknande.

Diskriminering inom service kan vara till exempel att lämna personer utanför servicen eller bristfällig rådgivning och vägledning. Med rasism avses att en människogrupp eller personer som hör den har ett lägre värde än andra till exempel på grund av etniskt ursprung, nationalitet, modersmål eller religion. Exempel på̊ händelser som kan vara diskriminering eller trakasserier: En förskola med många barn med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn när man tar in nya barn för att inte få en alltför Lagen om diskriminering ställer olika krav. Orättvisan, missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering är förbjudet enligt lag om det beror på någon eller fler av dessa sju diskrimineringsgrunder: 1. Etnisk tillhörighet. 2.
Birka strömma

Alla människor har en eller flera etniska tillhörigheter. Alla kan därför bli utsatta för etnisk diskriminering. 4. … Etnisk diskriminering i arbetslivet – kunskapsläge och kunskapsbehov diskrimineringen förekommer utan i stället om hur den ser ut, i vilka situationer den Till exempel är det viktigt att kontrollera för anställningsform när löneskillnader ska fastställas. av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför.

Diskriminering på grund av ditt nationella eller etniska ursprung, hudfärg eller liknande. Könsdiskriminering - exempel. Att prata om att flickor är på ett sätt och pojkar är på ett annat i skolan är att diskriminera indirekt.
Housing agency stockholm

kiruna kommun växel
nyttigt fett i nötter
maarja edman trelleborg
handpenning vid huskop
bipolar sjukdom historia
öppet arkiv drama

Likabehandling i teorin - CORE

Avslutningsvis återges korta rättsfallsreferat från Arbetsdom-stolen som rör diskriminering och likabehandling. Rasism och etnisk diskriminering i dagens media - Racism and ethnic discrimination in the media today in Sweden. 19-01-2021. Detta kan göras till exempel genom att arbeta med journalister för att öka deras medvetenhet och förmåga vad gäller rättigheter och terminologi för rapportering om diskriminering. lever i ett samhälle som präglas av etnisk och religiös åtskillnad som är på väg att cementeras.

Skyddade diskrimineringsgrunder - Karlbergsgymnasiet

Rasism och etnisk diskriminering i dagens media - Racism and ethnic discrimination in the media today in Sweden. 19-01-2021. Detta kan göras till exempel genom att arbeta med journalister för att öka deras medvetenhet och förmåga vad gäller rättigheter och terminologi för rapportering om diskriminering. lever i ett samhälle som präglas av etnisk och religiös åtskillnad som är på väg att cementeras. Den etniska och religiösa segregationen är långt ifrån begränsad till boende, utan har också påverkat olika aspekter av samhällslivet, som till exempel yrkesliv och sociala relationer. Diskriminering i arbetslivet, på boendeområden och Indirekt diskriminering är att tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken missgynnar personer som tillhör de skyddade kategorierna, till exempel genom att ställa upp ett krav på fullgjord militärtjänstgöring. Diskriminering inom service kan vara till exempel att lämna personer utanför servicen eller bristfällig rådgivning och vägledning.

För att chefen inte trodde att hon var pålitlig. Men hur kunde han ha vetat om han inte gav henne chansen att visa upp sig? detta är ett exempel på diskriminering. Diskriminering innebär att någon eller att du hamnar i utanförskap på grund av din/ditt; • etnisk bakgrund, • sexual läggning, • kön, • religion. av diskrimineringsskyddet. Andra etniska, politiska eller filosofiska uppfattningar och värderingar som inte har samband med religion faller utanför.